تورهای نوروز 97

تورهای نوروز ۹۷

۷ شب و ۸ روز حمامت   اعتبار تور : تا ۲۹ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF9730 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق نرخ برای کودک نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۵ تا ۱۲ سال ۲ تا ۵ سال Hotel Palace Hammamet Marhaba * * * * * All ۶۰۰€ ۴,۹۹۰,۰۰۰ + […]

۴ شب سنت پترزبورگ + ۳ شب مسکو اعتبار تور : تا ۲۹ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF9725 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Marriott Holiday Inn * * * * B.B ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۴,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰ […]

۵ شب و ۶ روز مالدیو اعتبار تور : تا ۲۹ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF9723 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (دلار) نرخ برای کودک (دلار) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Adaaran Hudhuran Fushi Resort  * * * * H.B ۱,۲۰۰ ۱,۷۵۰ … ۷۲۰ Meeru […]

۶ شب و ۷ روز جزیره سیشل اعتبار تور : تا ۲۹ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF9721 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق نرخ برای کودک نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Colibri Guest * * * * B.B ۹۵۰€ ۱,۳۰۰€ ۹۰۰€ ۷۰۰€ Sailfish Beach […]

۳ شب هوشی مین + ۳ شب هانوی + ۱ شب کروز  اعتبار تور : تا ۲۹ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF9720 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (دلار) نرخ برای کودک (دلار) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Lavender Adamas Oriental Sails * * * […]