تور های داخلی

تورهای یک روزه و چند روزه

۲ شب و ۳ روز تبریز هوایی اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF2607 هــــــــــــــــتــــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق نام درجه خدمات ۲ تخته ۳ تخته ارگ * * B.B ۴۲۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ کوثر * * * B.B ۴۵۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ مروارید * * B.B ۴۶۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ سهند * * B.B […]

 تور ۴ شب و ۵ روز جزیره کیش هوایی اعتبار تور : ۳۱ شهریور ۹۶ شماره پکیج : SGF1138 هـــــــــــــتــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۳ تخته ۴ تخته تعطیلات * * * B.B ۴۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ … آرا * * B.B ۳۸۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ … ستاره طلایی * * * B.B ۳۶۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ […]

۲ شب و ۳ روز یزد زمینی و هوایی  اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1188 هـــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر با قطار (تومان) نرخ برای هر نفر با پرواز (تومان) نام درجه خدمات ۶ تخته ۴ تخته نگین خان دوحد * * * B.B ۲۶۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ خاتم * * * […]

نام هتل : ایران درجه هتل : ۵ ستاره آدرس هتل : جزیره کیش ، میدان امیرکبیر ، بلوارخلیج فارس( بلوار سیاحتی ) ( برای مشاهده آدرس برروی نقشه گوگل اینجا کلیک کنید )    

 تور ۳ شب و ۴ روز جزیره کیش هوایی اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1138 هـــــــــــــتــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۳ تخته ۴ تخته گلدیس * * B.B ۴۳۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ … آرا * * B.B ۴۵۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ … ستاره کیش * * B.B ۴۸۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ […]

 تور ۲ شب و ۳ روز جزیره کیش هوایی اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1109 هـــــــــــــتــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۳ تخته ۴ تخته گلدیس * * B.B ۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ … آرا * * B.B ۴۱۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ … ستاره کیش * * […]

 ۲ شب و ۳ روز جزیره قشم هوایی اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1125 هـــــــــــــتــــــــــل نرخ برای هر نفر با (تومان) نام درجه خدمات قطار ۶ تخته قطار ۴ تخته پرواز المپیک   * B.B ۲۶۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ پرشین گلف * * * B.B ۲۶۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ سینگو * * * B.B […]

۲ شب و ۳ روز شیراز هوایی اعتبار تور : تا ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1107 هــــــــــــــــتــــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق نام درجه خدمات ۲ تخته ۳ تخته ارگ * * * B.B ۵۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ارم * * * B.B ۵۱۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ کریم خان * * * * B.B ۵۴۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ […]

۲ شب و ۳ روز مشهد مقدس زمینی و هوایی  اعتبار تور : ۲۰ اسفند ۹۶ شماره پکیج : SGF1108 هـــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر با قطار (تومان) نرخ برای هر نفر با پرواز (تومان) نام درجه خدمات ۶ تخته سبز و سیمرغ غزال جاوید آپارتمان All ۲۸۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ جوادیه * * All […]

  • 1
  • 2