تور های خارجی

تورهای خارجی

۵ شب استانبول + ۵ شب آنتالیا اعتبار تور : ۱۰ فروردین ۹۷ شماره پکیج : SGF9702 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Opera Karmir Resort * * * * * * * * […]

۵ شب و ۶ روز استانبول اعتبار تور : ۱۰ فروردین ۹۷ شماره پکیج : SGF9701 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Style * * * * B.B ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ White Monarch […]

۲ شب کازابلانکا + ۵ شب مراکش اعتبار تور : ۳۰ آذر ۹۶ شماره پکیج : SGF6670 هــــــــــــــتـــــــــــــــل نرخ هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Farah Kenzi Farah * * * * * B.B ۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۷۹۹,۰۰۰ […]

  برای مشاهده اطلاعات بیشتر برروی تور مورد نظر کلیک کنید

۶ شب و ۷ روز جزیره سیشل اعتبار تور : ۳۰ آذر ۹۶ شماره پکیج : SGF2566 هــــــــــــــتــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Colibri Guest * * * * B.B ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ Sailfish […]

۴ شب و ۵ روز بلگراد اعتبار تور : ۳۰ دی ۹۶ شماره پکیج : SGF4589 هــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Serbija * * * B.B ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ Holiday Inn Express […]

۵ شب کوالالامپور + ۲ شب ردانگ اعتبار تور : ۳۰ دی ۹۶ شماره پکیج : SGF4466 هــــــــــــــتـــــــــــــــل نرخ هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Dorsett Regency The Taaras * * * * * * * * * […]

۴ شب کوالالامپور + ۳ شب بالی اعتبار تور : ۳۰ دی ۹۶ شماره پکیج : SGF4455 هــــــــــــــتـــــــــــــــل نرخ هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Arenaa Bali Summer * * * B.B ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ Flamingo Bali Rani * […]

۶ شب پکن + ۲ شب آلماتی اعتبار تور : ۳۰ دی ۹۶ شماره پکیج : SGF4540 هــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Beijing Wu Huan * * * * B.B ۳,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰ […]

۱ شب گوانجو + ۲ شب گویلین + ۱ شب شنزن + ۱ روز مسقط اعتبار تور : ۳۰ دی ۹۶ شماره پکیج : SGF3583 هــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــل نرخ برای هر نفر در اتاق (تومان) نرخ برای کودک (تومان) نام درجه خدمات ۲ تخته ۱ تخته ۶ تا ۱۲ سال ۲ تا ۶ سال Nanyang Kings Gate […]